T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm. Dr. Selim DEĞİRMENCİ

Güncelleme Tarihi: 09/10/2020


Doğum yeri ve yılı:
KONYA, 1985

İlk ve orta öğretim:

                Ali Taşoluk İlköğretim Okulu, Konya (1991-1995)

                Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu, Konya  (1996-1998)

                Muhittin Güzelkılınç Lisesi, Konya (1999-2003)

Tıp fakültesi ve yıllar:

                Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2003-2010)

Uzmanlık eğitimi alınan yer ve yıllar:

                Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi  Acil Tıp A.D. (2012-2016)

Daha önce çalıştığı kurumlar:

                Konya Numune Hastanesi (2010-2012)

Alınan eğitimler ve kurslar (yurt içi/yurt dışı):

Özel ilgi alanları: Futbol

Yabancı dil(ler): İngilizce

Tıpta uzmanlık tezi:Acil Servis Çalışanları, Bir Ultrason Simülatörü Kullanarak Fast (Travmada Odaklanmış Abdominal Ultrasonografi) Konusunda Yeterlilik Elde Edebilir Mi?

Bilimsel yayınlar (Makaleler/Bildiriler/Kitap bölümleri):

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Kara H, Degirmenci S, Bayir A, Ak A. Pulmonary embolism severity index, age-based markers and evaluation in the emergency department. Acta Clin Belg. 2015;70(4):259-64

2. Kara H, Degirmenci S, Bayir A, Ak A, Akinci M, Dogru A, Akyurek F, Kayis SA. Red cell distribution width and neurological scoring systems in acute stroke patients. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015;11:733-9

3. Kara H, Bayir A, Ak A, Degirmenci S. Cerebrovascular Ischemia After Carbon Monoxide Intoxication. Singapore Med J. 2015;56(2):e26-8

4. Kara H, Degirmenci S, Ak A, Bayir A, Kayis SA, Uyar M, Akinci M, Acar D, Kocacan M, Akyurek F. Neuroprotective effects of sildenafil in experimental spinal cord injury in rabbits. Bosn J Basic Med Sci. 2015;15(1):38-44

5. Kara H, Akinci M, Degirmenci S, Bayir A, Ak A. Traumatic Pneumorrhachis: Two Cases and Review of the Literature. The American Journal of Emergency Medicine 2015;33(6):861.e1-3

6. Kara H, Uyar HG, Degirmenci S, Bayir A, Oncel M, Ak A. Dysponea and Chest Pain as the Presenting Symptoms of Pneumomediastinum: Two Cases and Review of the Literature. Cardiovasc J Afr. 2015;26(8):1-4

7. Kara H, Bayir A, Degirmenci S, Kayis SA, Akinci M, Ak A, Celik B, Dogru A, Ozturk B. D-dimer and D-dimer/fibrinogen ratio in predicting pulmonary embolismin patients evaluated in a hospital emergency department. Acta Clin Belg. 2014;69(4):240-5

8. Kara H, Bayir A, Degirmenci S, Kayis SA, Akinci M, Ak A, Agacayak A, Azap M.Causes of poisoning in patients evaluated in a hospital emergency department in Konya, Turkey. J Pak Med Assoc. 2014;64(9):1042-8

9. Kara H, Akinci M, Degirmenci S, Bayir A, Ak A, Nayman A, Unlu A, Akyurek F, Sivri M. High-sensitivity C-reactive protein, lipoprotein-related phospholipase A2, and acute ischemic stroke. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014;10:1451-7

10. Kara H, Bayir A, Ak A, Akinci M, Tufekci N, Degirmenci S, Azap M. Trauma in elderly patients evaluated in a hospital emergency department in Konya, Turkey: a retrospective study. Clin Interv Aging. 2014;9:17-21

11. Kara H, Bayir A, Ak A, Degirmenci S, Akinci M, Agacayak A, Marcil E, Azap M. Hemolysis associated with pneumatic tube system transport for blood samples. Pak J Med Sci 2014;30(1):50-3

12. Kara H, Avcı A, Akinci M, Degirmenci S, Bayir A, Ak A. Blunt chest trauma as a cause of acute myocardial infarction. Acta Clin Belg. 2014;69(5):367-70

13. Kara H, Ak A, Bayir A, Acar D, Istanbulluoglu R, Degirmenci S. Seizures After Over doses of Bupropion Intake. Balkan Med J. 2013;30:248-9

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kara H, Bayir B, Ak A, Akinci M, Uyanik A, Degirmenci S, Kalayci F, Inal F, Dogru A. Prehospital cardiopulmonary resuscitation: a survey of prehospital providers. J. Exp. Clin. Med. 2015;32(3): 103-7

2. Kara H, Bayir A, Ak A, Dogru A, Degirmenci S, Akinci M. A case of rhabdomyolysis related with low intensity body building exercise. J. Exp. Clin. Med. 2015; 32(3): 127-8

3. Kara H, Bayir A, Ak A, Degirmenci S, Istanbulluoglu R. Idiopathic brain calcification accompanied by intracranial hemorrhage, a challenging diagnosis. Journal of Case Reports in Practice 2014;2(1):30-1

4. Kara H, Ak A, Bayir A, Akinci M, Alp H, Degirmenci S. Digital necrosis caused by a snake bite. J. Exp. Clin. Med. 2013;30:377-9

5. Kara H, Bayir A, Ak A, Tufekci N, Degirmenci S, Akinci M. Tracheal rupture developing after blunt thoracic trauma. Case Reports in Clinical Medicine 2013;2:502-4

6. Kara H, Bayir A, Ak A, Acar D, Akinci M, Degirmenci S. Trivial Trauma Induced Bilateral Proximal End Humerus Fracture: Two case reports. Journal Of Case Reports 2013;3(2):366-9

7. Kara H, Bayir A, Ak A, Akinci M, Alp H, Degirmenci S. Fahr’s disease accompanied by epidural hematoma: a case report. Case Study and Case Reports 2013;3(4):138-43

8. Kara H, Bayir A, Ak A, Akinci M, Degirmenci S, Tufekci N, Uyanik A. Traumatic Cardiac Wall Rupture. Journal Of Case Reports 2013;3(2):424-7

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kara H, Bayir A, Ak A, Dogru A, Degirmenci S, Serin H. Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Ciltte Kanama: Olgu sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2015;11:170-2

2. Kara H, Dogru A, Degirmenci S, Bayir A, Ak A, Kafali ME, Nazik EE, Dogru O. Diagnostic Value of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Emergency Department Patients Diagnosed With Acute Pancreatitis. Cukurova Medical Journal. 2015;doi:10.17826/cutf.53901

3. Kara H, Bayır A, Ak A, Acar D, Değirmenci S. Yüksek akımlı elektrik çarpmasına eşlik eden anterior omuz dislokasyonu ve rabdomiyoliz. Genel Tıp Derg. 2014;24(Ek1):1-3

4. Kara H, Bayir A, Ak A, Acar D, Istanbulluoğlu R, Değirmenci S, Celikten OS, Tufekci N. Sublingual hematoma linked to uncontrolled warfarin use: A case report. Fırat Tıp Derg. 2012;17(4):30-3.