T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm. Dr. Sezin OKDEMİR

Güncelleme Tarihi: 09/10/2020

Doğum yeri ve yılı: Mersin, 24.02.1982

İlk ve orta öğretim:

1989-1991: Atatürk İlkokulu, Samandağ, Hatay

1991-1993: Kasım Sacide Ener İlkokulu, Adana

1993-1996: Piri Reis Ortaokulu, Mersin

1996-1999: Dumlupınar Lisesi, Mersin

Tıp fakültesi ve yıllar: 1999-2006: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık eğitimi alınan yer ve yıllar: 2008-2013: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Arş. Gör.

Daha önce çalıştığı kurumlar: -

Alınan eğitimler ve kurslar:

Acil Tıp İle İlgili Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar

· 9. Acil Tıp Güz Sempozyumu, 8-11 Ekim 2009, Edirne

· 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6-9 Mayıs 2010, Antalya

· 2. Avrasya Acil Tıp Kongresi, 28-31 Ekim 2010, Antalya

· 9. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 27-30 Kasım 2012, Ankara

· 8. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 29 Mayıs-2 Haziran 2013, Rize

· 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Eskişehir

· 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2. Kıtalararası Acil Tıp, 2. Uluslararası Kritik Bakım ve Acil Tıp Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya

· 5. Avrasya Acil Tıp Kongresi&12. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Antalya

· 9. Asya Acil Tıp kongresi&13. Türkiye Acil Tıp Kongresi,22-25 Kasım 2017, Antalya

Acil Tıp İle İlgili Katıldığı Eğitim ve Kurslar

· 24. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, 12-13 Haziran 2009, Sivas

· Acil Ekokardiyografi Kursu, 28-31 Ekim 2010, Antalya

· Kanıta Dayalı Travma Yönetimi Kursu, 4-7 Mayıs 2011, Eskişehir

· Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi, 7-9 Aralık 2012, Ankara

· Acil Servislerde İletişim Eğitici Eğitimi, 22-26 Ocak 2018, Antalya

· Acil Servislerde Madde Bağımlılığına Genel Yaklaşım Eğitici Eğitimi,08-09 Şubat 2017, Antalya

Sertifikalar:

· 16-17 Mart 2013: Temel Acil USG Eğitimi, Ankara

· 4-7 Mayıs 2011: Kanıta Dayalı Acil Travma Yönetimi Kursu, Eskişehir

· 28 Ekim 2010: Acil Ekokardiyografi Kursu, Antalya

· 12-13 Haziran 2009: 24. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Sivas

 

 

Özel ilgi alanları: Fotoğraf

Yabancı diller: İngilizce

Tıpta uzmanlık tezi: Nargile İçimine Bağlı Karboksihemoglobin Seviyelerinin Değerlendirilmesi, Ekim 2013, Ankara

 

 

Bilimsel yayınlar:

Dergi Yayınları:

1. Bozkurt S, Güler S, Aksel G, Kılıçaslan İ. Çarpan balığı: Denizden uzakta deniz canlıları ile zehirlenme vakası. Türkiye Acil Tıp Dergisi-Tr J Emerg Med. 2012; DOI: 10.5505/1304.7361.2013.54227.

 

2. Sertaç Güler, Ayfer Keleş, Fıkret Bıldık, İsa Kılıçaslan, Ahmet Demırcan, Bülent gündüz, Şeref Kerem Çorbacıoğlu, Sezın Okdemır, Onur Hakoğlu Gülhan Coşkun, Gökhan Aksel. Importance of head thrust test in differential diagnosis of peripheral and central vertigo. Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 1195