T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Op. Dr. Süleyman Deniz KAHRAMAN

Güncelleme Tarihi: 19/09/2018

Doğum yeri ve yılı: Dinar-1985

İlk ve orta öğretim: Atatürk İlkokulu, Dinar Anadolu Lisesi

Tıp fakültesi ve yıllar: Gülhane Askeri Tıp Akademisi-Tıp Fakültesi

Uzmanlık eğitimi alınan yer ve yıllar: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2012-2017

Daha önce çalıştığı kurumlar: 4.Dağ ve Komando Taburu Hekimi,Yüksekova/Hakkari, 2010-2012

Alınan eğitimler ve kurslar (yurt içi/yurt dışı):

 • Temel Cerrahi Eğitimi Kursu (2012)
 • Cerrahide Zor Yara Yönetimi Kursu (2013)
 • Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu (2013)
 • Aksillaya Yaklaşımda Güncel Durum Kursu (2014)
 • Selim Anorektal Hastalıklar Kursu (2015)
 • Kolorektal Cerrahi Anatomi Kursu (2015)
 • Temel Epidemiyoloji Kursu (2016)
 • Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biopsisi Kursu (2017)
 • Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu (2017)

Özel ilgi alanları: Spor, Ahşap Oymacılığı ve Boyama

Yabancı dil(ler): İngilizce

Tıpta uzmanlık tezi:

 • Tiroid Cerrahisi Uygulanan Hastalarda  Ameliyat Sonrası Erken Dönem Ölçülen Parathormon Seviyesinin Kalıcı Hipoparatiroidizm Tanısında Öngörü Değerinin Saptanması ve  Hipoparatiroidi Gelişimini Etkileyen Faktörlerin incelenmesi  

  Bilimsel yayınlar (Makaleler/Bildiriler/Kitap bölümleri):

  Yurtiçi Poster Bildiriler:

 • Tiroid Cerrahisi Sonrası Nadir Bir Olgu Tiroid Anjiosarkom Olgu Sunumu                                    (19. Ulusal Cerrahi Kongresi)
 • Akut Batın Bulgularıyla Gelen Amyand Herni:Bir olgu sunumu

                  (10.Travma  ve Acil Cerrahi Kongresi)

 • Akut Batın Nedeniyle Yapılan Appendektomi Sonrası Nadir Bir Olgu: İntestinal Endometriozis

                  (10.Travma  ve Acil Cerrahi Kongresi)

 • Nadir İleus Nedenlerinden Volvulus: 2 Yıllık Klinik Deneyİmimiz 9 Vakalık Serinin Değerlendirilmesi (10.Travma  ve Acil Cerrahi Kongresi)
 • Bayanda Nadir Olarak Karşımıza Çıkan Özbakım Eksikliği ve Diabetus Mellituslu Fournier Gangrenli Hasta Olgu Sunumu (10. Ulusal Yara Bakım Kongresi)  
 • Kendine Zarar Vermenin Başka Bir Şekli: Kontrolsüz Diabet Sonrası Gelişen Fournier Gangreni VAC İle Tedavisi (10. Ulusal Yara Bakım Kongresi)  
 • Paraaortik ve Parailiak Ekstraadrenal Paraganglionoma Olgu Sunumu                                            (20.Ulusal Cerrahi Kongresi)
 • Distal Pankreas Yerleşimli Kist Hidatik Olgu Sunumu

    (20.Ulusal Cerrahi Kongresi)

 • Primary Gastric Adenosquamos Carcinoma in An Asian Woman: A Case Report                 

                  ( 20.Ulusal Cerrahi Kongresi)

  Yurtiçi Sözel Bildiriler:

 • İntestinal Apendiks Neoplazileri Son Üç Yıllık Klinik Deneyimimiz               

                  (10.Travma  ve Acil Cerrahi Kongresi)

 • Yabancı Cisim Yutmalarında Non Operatif Yaklaşım İki Olgu Sunumu               

                   (10.Travma  ve Acil Cerrahi Kongresi)

 • Mide Karsinomu Sonrası Pankreas Başında Nüks Nedeniyle Operasyona Alınan Ancak Safra Kesesi Perforasyonu Olduğu Anlaşılan Hasta Olgu Sunumu

                  (10.Travma  ve Acil Cerrahi Kongresi)

 • Appendektomi Sonrası Takipte Karşılaşılan Nadir Komplikasyon :Enterokutanöz Fistül Olgu Sunumu  (10.Travma  ve Acil Cerrahi Kongresi)
 • Rektum Kanseri Sonrası Neoadjuvan Tedavi Sırasında Madde Kullanımına Bağlı Gelişen İnce Barsak İskemisi Olgu Sunumu (10.Travma  ve Acil Cerrahi Kongresi)
 • Ateşli Silah Yaralanmalarında VAC Uygulamaları (10.Ulusal Yara Bakım Kongresi)
 • İnsizyonel Herniorafi Sonrası İnce Barsak Yaralanmasına Bağlı Oluşan Yaranın Açık Abdomenden Doku Greftiyle, Doku Bütünlüğü Sağlanan Hasta Olgu sunumu                 (10.Ulusal Yara Bakım Kongresi)
 • Tiroid Cerrahisi Uygulanan Hastalarda  Ameliyat Sonrası Erken Dönem Ölçülen Parathormon Seviyesinin Kalıcı Hipoparatiroidizm Tanısında Öngörü Değerinin Saptanması ve  Hipoparatiroidi Gelişimini Etkileyen Faktörlerin incelenmesi  (9. Cerrahi Araştırma Kongresi)

Yurtdışı Poster Bildiriler:

 • Non-Surgical Approach in Treatment of Bile Leak After Cholecystectomy A Case Report (MEMC-GREAT 2015)
 • Management Of Vulvar Fournier with Vacuum Assisted Clousure: A Case Report (SSRI 2016)
 • Our Experience and Management of Appendiceal Incidental Tumors (SSRI 2016)
 • Inadvertent Small Bovel Injury During an Incisional Hernioraphy Procedure: Management with Full-Split Greft (SSRI 2017)

Yurt Dışı Makaleler:

 • Our Three Year Clinical Experience at Appendiceal Incidental Neoplasms And Management Of Appendiceal Tumors (Balkan Medical  Journal-2016)
 • Clinical Behavior, Demographical Characteristics, Management And Pathologic awareness of appendiceal mucinous tumors with review of the literatüre (International Journal of Experience Medicine: 2017: 10(2):3115-3122