T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Op Dr. Yusuf Murat ALTUN

Güncelleme Tarihi: 10/11/2020Op. Dr. Yusuf Murat ALTUN

Başhekim Yardımcısı


Doğum yeri ve yılı:Samandağ/Hatay ve 30/03/1987

Medeni hali: 
Evli, 2 çocuklu

İlköğretim ve Lise: Fatih Sultan Mehmet İÖO ve Selim Nevzat Şahin A.L.

Tıp fakültesi ve yıllar: Ufuk Üniversitesi 2005-2011

Uzmanlık eğitimi alınan yer ve yıllar:

Ankara Numune EAH Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği / 2014-2019

 

Sertifikalar:

 

 1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Milli Kongre /2015
 1. Diz ve Ayak Bileği Artroskopisi Kadavra Kursu /2015
 2. Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Derneği Temel Travma Kursu/ 2015
 3. AO Temel Travma Kurusu/2015
 4. Totbid Politravma Kursu/2017
 5. Temel Artroplasti Kursu/2017
 6. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Kış Okulu / 2017
 7. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Milli Kongre /2018
 8. İleri Artroplasti Kursu-Diz Artroplastisi/2018
 9.  Totbid Çekirdek Eğitim Programı / 2018
 10.  Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Temel Kursu / 2019
 11.  İleri Artroplasti Kursu-Kalça Artroplastisi/2019
 12.  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Board Yeterlilik Sınavı / 2019
 13.  Gazi Ayak bileği Artroskopisi Kadavra Kursu/2020

 

Akademik Çalışmalar:

Kitap Yazarlığı ve Textbook Çevirileri

 • Miller Ortopedi Gözden Geçirme 7. Baskı Bölüm Çevirisi
 • Ortopedik Bilgi Güncelleme-13 Bölüm Çevirisi
 • Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi Kapsamlı Gözden Geçirme 3. Baskı Bölüm Çevirisi
 • Ortopedik Travma Asistan El Kitabı Bölüm Yazarlığı

Bilimsel Çalışmalar

 • Yavuz İA, Öken ÖF, İnci F, Bilgiç A, Altun YM, Asiltürk M, Ayak bileği artrodezinde retrograd çivileme ve kanüllü vida ile fiksasyonun kaynama süreleri ve hasta memnuniyeti açısından kıyaslanması Sözlü Bildiri 25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sunumları 2015
 • Koçak C, Ünal KO, Altun YM, İntizam M, İnci F, Yavuz İA, Bilgiç A, Nadir bir lokalizasyon: Skafoid kemikte osteokondrom Poster Sunumu 25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sunumları 2015
 • İnci F, Altun YM, Öken ÖF, Yıldırım AÖ, Uçaner A, İzole büyük trokanter tüberkülozu: Olgu sunumu Poster Sunumu 25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sunumları 2015
 • İnci F, Koçak C, Yıldırım AÖ, Öken ÖF, Gülçek M, Ceyhan E, Altun YM, Uçaner A, Radius Metafiziodiafizer kompleks kırıklarının tedavisinde minimal invazif olarak köprü plak kullanılması 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sunumları 2016
 • Koçak C, Öken ÖF, Gürhan U, Altun YM, Kahve Y, Tırın H, İnci F, Femur diyafiz kırığı sonrası gelişen post-travmatik gonartroz olgu sunumu 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sunumları 2016
 • Altun YM, Tanrıkulu S, Koçak C, Gürhan, Kahve Y, Preiser hastalığı olgu sunumu 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sunumları 2016
 • Tırın H, İnci F, Koçak C, Yıldırım AÖ, Yavuz İA, Altun YM, Kahve Y, Nadir görülen bir tanı: Psödotümör deltoideus nedir? 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sunumları 2016
 • Yavuz İA, İnci F, Yıldırım AÖ, Öken ÖF, Altun YM, İntizam M, Asiltürk M, TEN çıkımı sonrası erken yük verme ve yeni fraktür, Olgu sunumu 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sunumları 2016
 • İntizam M, İnci F, Gülçek M, Koçak C, Yavuz İA, Gürhan U, Tırın H, Altun YM, Kahve Y, Deltoid kasında nadir olarak görülen bir Ancient schwannoma olgusu 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sunumları 2016Yabancı dil: İngilizce


Tıpta uzmanlık tezi:  Sindesmoz Yaralanması Eşlik Eden Malleol Kırıklarında Konvansiyonel Vida ile Düğme Dikiş İmplant Tekniğin Klinik, Radyolojik ve Plantar Basınç Dağılım Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması 2019 (Uzmanlık Tezi)
Çalışma Bilgileri:


 • Elazığ Maden Devlet Hastanesi (2011)
 • Elazığ Maden Devlet Hastanesi Başhekimliği (2012)
 • Elazığ Maden Sağlık Grup Başkanlığı (2012-2014)
 • SBÜ Ankara Numune SUAM Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (2014-2019)
 • SBÜ Ankara Şehir Hastanesi SUAM Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (2019)
 • Bilecik Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji (2019-Halen)

 

* TOTBİD Hekim Hakları Kurulu Yürütme Kurulu üyesi

* Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Derneği (TOTBİD) üyesi

* TOTBİD-Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Konseyi üyesi