T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Radyoloji

Güncelleme Tarihi: 03/12/2019

Cihazlarımız:

Ana binada biri tamamen dijital diğeri kasetli dijital sistem iki adet güncel röntgen cihazımız 24 saat acil ve yataklı servis hastalarımıza hizmet vermektedir.

Poliklinik binamızda biri tamamen dijital diğeri kasetli dijital sistem iki adet güncel röntgen cihazımız mesai saatleri içerisinde poliklinik hastalarımıza hizmet vermektedir.

16 kesitli hızlı ve multiplanar konvansiyonel, BT anjiyografi (Kardiyak hariç) ve 3D volümetrik görüntüleme yapabilen güncel BT cihazımızla mesai saatleri içerisinde tüm hastalarımıza, mesai saatleri dışında ise acil ve yataklı servis hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

2017 tarihinde alınan güncel Kemik Dansitometri Cihazımızla mesai saatleri içerisinde doktor istemiyle kemik erimesi taraması yapılabilmektedir.

Doppler görüntüleme yapabilen 3 adet güncel Ultrasonografi Cihazımızla oluşturulan Ultrason birimimizde mesai saatleri içerisinde tüm hastalarımıza randevu ile hizmet vermekteyiz. Acil Ultrasonografi gereksinimi olması halinde Acil istemi yapan hekimle koordinasyon kurularak mümkün olan en kısa zamanda ultrason çekimi yapılmaktadır.

 

Hizmet Alımlarımız

Hastanemiz bünyesinde Ana binamızda hizmet veren anlaşmalı olduğumuz 1.5T MR cihazımız ile 08:30-23:00 saatleri arasında hastalarımıza çekim ve raporlandırma hizmeti verilmektedir.

Hastanemizde doktorlarımızca istemi yapılan Mammografi çekimleri anlaşmalı olduğumuz Bilecik KETEM birimi tarafından yapılmakta, raporlandırması ise 5MP yüksek kaliteli tanısal monitörlerden değerlendirilerek güncel BIRADS değerlendirmesi tarafımızdan yapılmaktadır.

Görüntü Arşivi

Alınan tüm Röntgen, BT, MR ve Mammografi görüntüleri doğrudan Hastanemiz PACS sistemine atılmakta olup tüm değerlendirmeler monitör üzerinden yapılmaktadır. Okunan raporlar tıbbi sekreterlerce yazılmaktadır. Alınan görüntüler ve raporla yasal sınırlar müddetince saklanmakta ve arşivlenmektedir.

Hastanemizde eski sistem film basımı yapılmamaktadır. Hasta veya yasal vasinin talebi halinde çekim raporları ile varsa alınan dijital görüntüler CD-DVD formatında verilebilmektedir.

Hastanın kendi rapor ve görüntülerini kendinin yada yasal vasisinin alması esastır . Yoksa yetki verdiği kişinin- akrabalarının hastanın onay verdiğine dair belge ve ekli dilekçeyle birlikte başvurması gerekmektedir.

Birim Çalışanları

Ali Fidan

Dilek Çelik

Dilek Tekin

Ebru Gülbeyaz

Hakan Düzen

Mehmet Kurt

Melek Çelik

Memet Karaca

Meryem Okyay

Murat Beşinci

Mustafa Dinçer

Mustafa Keskin

Neriman Gökdağ

Nezihan Kuş

Nurten Şahin Düzen

Özlem Pire

Selçuk Orhan

Yaşar Küreli