T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Güncelleme Tarihi: 26/07/2018

        Ülkemizde şuan 42 ilde 47 merkezde   Toplum Ruh Sağlığı Merkezi  Sağlık Bakanlığı tarafın dan  tescil edilmiştir. “Bilecik Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi”de bunlardan   birisidir. Merkezinin amacı ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, rehabilitasyon programlarına dahil edilmeleri, takip ve tedavilerinin yapılmasıdır.  Merkez, rehabilitasyon konusunda hastaların özelliklerine uygun psikososyal destek programları geliştirerek rehabilitasyon sürecinin devamını sağlar.   Bu süreçte hastaların farmakolojik tedavisine düzenli devam edip etmediği, ilaçlarını doğru zamanda ve dozda kullanıp kullanmadığı ayrıca yan etki olup olmadığı gibi süreçlerin takip edilmesi esastır.
Merkezimizde iki ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı,  bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı,  bir hemşire ve diğer teknik destek personeli görev yapmaktadır. Ayrıca    Halk Eğitim Merkezinden gelen iki öğretmenimiz, iş uğraş terapilerine katkı sağlamaktadır.

 Merkezimizde verilecek oldu?umuz  hizmetlerimiz ve  amaçlarımız şu şekildedir.

 • Bireysel danışmanlık,
 •Hastaları hastalık ve tedavi, tedavinin olası yan etkileri konusunda bilgilendirmek yani psikoeğitim programlamak,
 •Hasta yakınlarını bilgilendirmek ve hastalığın neden olduğu problemlerle başa çıkmayı öğretmek,
 •Merkezde hastanın ilgisi ve yeteneğine göre, güzel sanatlar, müzik, spor gibi alanlarda uğraşı tedavisi yaparak hastalığınn neden olduğu yeti kaybını azaltmak, hastanın sosyalleşmesini sağlamak,
 •Hastayı olabildiğince hayatın içinde tutmak için rehabilite etmek, üretken hale getirmektir. Hastalar, ekiple birlikte belirleyeceği program çerçevesinde merkezde günübirlik vakit geçirebileceklerdir. Günlük egzersiz programlarını tedaviye eklenerek fiziksel aktivitelerinin arttırılması amaçlanmaktadır.